nmninovacija2

Novi, sveobuhvatni pristup osobnom zdravlju.

Voda, hrana i energija temelji su ljudske biofizičke stvarnosti.

Holistički životni principi i svi njegovi zdravstveni aspekti najaktualniji su putokazi za postizanje osobnoga dugoročnog zdravlja i vitalnosti.

Jasno je kako su upravo to ključne komponentne koje treba pravilno implementirati u vlastiti život kako bi se ponovno uspostavio životni i zdravstveni sklad.

UPOZNAJTE SE S NUTRIMENS NATUROM UPOZNAJTE NAS BOLJE

Svakome prilagođavamo naše usluge.

Redovito praćenje razvoja osobne zdravstvene i estetske situacije omogućava kontinuirano napredovanje prema postizanju ciljeva dugoročnoga zdravlja i vitalnosti.

Razvoj individualne svijesti o terapijskim principima hrane i prehrane stvara primjenjive prehrambene i životne navike koje potiču organizam da u potpunosti postigne zdravstveni i estetski sklad.

U nutricionističkom uredu nudimo ciljane usluge savjetovanja o prehrani i usvajanju principa zdravog života.

SAZNAJTE VIŠE O NUTRIMENS CENTRU SAZNAJTE VIŠE
nmnusluge1
nmnoaza3

Frenkvencijska medicina. Medicina novog doba.

Suradnja sa stručnim biomedicinskim kadrom iz područja nove frekvencijske medicine omogućila je pružanje potpuno novih i jedinstvenih usluga u dijagnosticiranju i terapiji vlastitog zdravstvenog stanja.

Sveobuhvatni udruženi pristup omogućava vraćanje u sklad svakog individualnog narušenog zdravlja i estetskog izgleda.

Ovakav komplementaran pristup osobnom zdravlju ostvaruje doslovno sve, čak i one najnevjerojatnije ciljeve.

SAZNAJTE VIŠE O FRENKVENCIJSKOJ MEDICINI SAZNAJTE VIŠE

SAZNAJTE SVOJU IDEALNU DIJETU

SAZNAJTE SVOJU IDEALNU DIJETU