Medicina novog doba zahtjeva poseban vid
holističkog liječenja.

nmnquote

Liječnici novog vremena neće koristiti samo lijekove i konvencionalnu medicinu za liječenje, već će imati sveobuhvatan pristup medicinskoj dijagnostici i terapiji uključujući i stare i nove,
komplementarne i alternativne metode liječenja.

T. Edison

nmnfrekv1

Kako do optimalnog zdravlja?

Danas je i više nego očito da se jednom narušeno zdravlje ne može nikako ponovo postići samo vidom konvencionalnog liječenja, lijekovima ili kirurgijom.

Zapravo je logično i samo po sebi da postoji mnogo čimbenika koje zanemaruje ili ne priznaje moderna medicina, a koje je ključno uvrstiti u opću terapiju kako bi se cjelokupno zdravstveno stanje ponovo dovelo do svog optimuma.

Medicina novog vremena mora pristupiti cjelovito.

Čovjek se u potrazi za svojim izgubljenim zdravljem mora približiti sve opće životne principe koji upravljaju njegovim tijelom, psihom, emocijama i duhom.

Čovjekov cjelokupni život je zapravo temeljno središte novog medicinskog pristupa liječenju jer u konačnici želja za zdravljem je zapravo želja za životom.

Prema tome su zdravlje i vitalnost tek ponovo napunjeni kapaciteti životne sile u čovjeku jer životna sila je ta koja ljudski organizam u potpunosti liječi, iscjeljuje, uravnotežuje i pokreće.

nmnmedicinanovogdoba

Biofrekvencija.
Liječenje putem specifičnih elektromagnetskih frekvencija.

Najnovija znanost napokon je započela dosad neviđenu i nezamislivu primjenu fizikalnih principa u medicini otkrivenih prije stotinu i više godina.

Iako je sve počelo vjerojatno još od starih Egipćana i njihovih grandioznih piramida kojima su se zbog njihove savršene arhitektonske i energetske infrastrukture služili između ostalog i u svrhe drevnog terapijskog energijskog liječenja, tek su Nikola Tesla i njegovi nasljednici utemeljili opće principe liječenja putem specifičnih elektromagnetskih frekvencija izrazitog terapijskog učinka na cjelokupno zdravstveno stanje čovjeka.

U novom dobu u kojem živimo polako se otkrivaju tajne koje su znali i primjenjivali mnogi drevni narodi i medicinari nove znanosti prošlog stoljeća u svome liječenju i tek nam je današnjica zapravo omogućila da se principi energijskog liječenja iliti frekvencijske medicine primjene u svakodnevnom životu suvremenog čovjeka.

Metode frekvencijske dijagnostike i terapije nalaze primjenu u gotovo svim područjima medicine i od zapanjujućeg su učinka na poboljšanje, gotovo bez iznimke, svakog indiciranog patološkog stanja. Primjenom specifičnih frekvencija  putem posebnih sofisticiranih uređaja postiže se u organizmu stanje prirodne biorezonancije koja je ključna za vraćanje optimalnog tjelesnog, psihičkog i duševnog zdravlja. Opće je poznato da primjena frekvencija nižih od 7 Hz izazivaju tzv. alfa-stanje u organizmu i stvaraju osjećaj opuštenosti i mira, a baš planeta Zemlja, a zanimljivo i piramida u Gizi, konstantno emitiraju frekvenciju od 6,8 Hz.

Iz toga je neupitno postojanje osnovnog prirodnog rezonantnog energetskog stanja iz kojeg proizlazi univerzalna kozmička inteligencija te uopće život i zdravlje za čovjeka. Postizanje upravo takve biofrekvencijske rezonancije vlastitog organizma je ključno za postizanje potpunog ozdravljenja.

nmnprehrambeni-plan

Stanična bioelektrodinamika.
Tajna bioloških procesa je u elektromagnetskom zračenju.

U otprilike 35 milijardi stanica ljudskog organizma odvija se najmanje 7000 kemijskih reakcija po stanici u sekundi. Ovim procesima upravlja bioelektrični magnetski sustav. U svakoj stanici jezgra je pozitivno, a membrana citoplazme negativno naelektrizirana, pa zbog te razlike u naboju svaka stanica oko sebe stvara elektromagnetsko polje slabog intenziteta.

Svaki biološki proces praćen je elektromagnetskim zračenjem s frekvencijom karakterističnom za zdrave stanice i tkiva.

Stanice koje čine zdravo tkivo i tkivo koje čini zdravi organ imaju zračenja u istom valnom opsegu, tj. na istoj valnoj duljini i frekvenciji.

Prilikom oštećenja funkcioniranja stanica, stanje njihovog elektromagnetskog naboja se mijenja, stvara se nefiziološka stanična biorezonancija jer se potencijal membrane sa 70-90 milivolta smanjuje na ispod 30 milivolta (npr. napon stanica raka se smanji na ispod 10-15 milivolta). Ako se ta frekvencija promijeni na frekvenciju zdravih stanica, tada nastupa ozdravljenje.

Sofisticirana terapijska primjena specifičnih biorezonantnih frekvencija, odnosno bioelektričnih vibracija koje optimiziraju električna međudjelovanja unutar i između samih stanica, dramatično povećava prirodnu staničnu biorezonanciju, a time vraća i njihovu biološku i fiziološku funkciju, čime se postiže ozdravljenje oboljelog tkiva i organa i konačno sveobuhvatno izlječenje.

nmnbiofrekvencija

Vraćanje punine životne sile i iskustva istinskog zdravlja svakom čovjeku cilj je primjene novih sveobuhvatnih  principa u medicini.

SAZNAJTE SVOJU IDEALNU DIJETU

SAZNAJTE SVOJU IDEALNU DIJETU