Usluga nutricionističkog savjetovanja

Nakon općih fizičkih mjerenja i evaluacije dobivenih antropometrijskih parametara postavlja se opća zdravstvena i nutritivna dijagnoza.

Koristi nutricionističkog savjetovanja:

  • upućuje na tendenciju razvoja akutnih i kroničnih patoloških stanja organizma
  • usmjerava prema boljem općem tjelesnom stanju i estetskom izgledu
  • otkriva loše životne navike i usmjerava prema postizanju optimalnog i uravnoteženog životnog stila
  • prati kroz proces napredovanja do postizanja željenih rezultata

Osnovne smjernice nutricionističke dijagnostike i terapije su:

Posebnim nutricionističkim upitnikom analizira se kvaliteta individualne ishrane i sugeriraju pravilni prehrambeni obrasci.
Redovitost obroka je ključna svakodnevna implementacija u prehrambenom planu kako bi se uspostavio pravilan probavni biološki sat i kako bi se sam proces probave mogao obavljati u svom maksimalnom metaboličkom toku. Kako je probava kompleksan proces između komponenata hrane, probavnih sokova i svih drugih fizioloških čimbenika (hormona, neurotransmitera…), potrebno ju je detaljno sveobuhvatno sagledati i usmjeriti prema njenom optimalnom fiziološkom radu.
Priprema obroka je također ključna komponenta u postizanju adekvatne prehrane jer je način na koji se obrok priprema, namirnice koje se kombiniraju, kao i način na koji se hrana konzumira od iznimne važnosti za optimalan proces probave čija je pravilna fiziološka funkcija osnova za postizanje cjelokupnog zdravlja.
Na temelju dobivenih individualnih antropometrijskih parametara nezaobilazno se radi i plan dnevne energetske potrošnje čime se usmjerava korisnika na veći i aktivniji fizički rad s ključnim ciljem održavanja vitalnosti.
Kroz razne praktične preporuke i smjernice Vaš osobni nutricionist je tu da Vas najnovijim stručnim znanjima iz područja nutricionizma,  dijetoterapije i komplementarne medicine vodi i prati na putu do zdravlja.

nmnsavjetovaliste9

Integrirana komponenta profesionalnog nutricionističkog rada je usmjeravanje prema  boljem, zdravijem i kvalitetnijem životnom stilu.

SAZNAJTE SVOJU IDEALNU DIJETU

SAZNAJTE SVOJU IDEALNU DIJETU