Nutricionizam ili dijetetika je znanost koja proučava povezanost između hrane, prehrane i zdravlja. Središte ove biomedicinske struke je upravo ovo zadnje, zdravlje, jer je ono danas najtraženija ljudska potreba.

Nutricionizam kao praktična metoda postizanja sveopćeg zdravlja seže još u daleku prošlost. Grčki mudrac Hipokrat, otac medicine a time i liječenja, još prije dva i pol milenija jasno je ustvrdio poveznicu između zdravlja i prehrambenih navika svojih suvremenika. On je dobro znao da termin (danas pretočen u dijeta) označava primarno pravilan način života, a time posredno i pravilan način prehrane. Dijeta je prema njegovim rječima pravilan odnos prema životu, i to svakodnevno ispunjenog mudrim odlukama usvojenih u životne i prehrambene navike koje same po sebi omogućuju postizanje istinski prirodnog zdravlja i dugog i sretnog života.

Taj slavni mudrac je rekao: „Neka hrana bude tvoj lijek i lijek tvoja hrana!“, govoreći pritom da mudrim životnim i prehrambenim odlukama pretočenih u naše svakodnevne navike možemo na prirodan način sebe iscijeliti i ozdraviti. Nutricionizam je zato terapeutska metoda liječenja koja s hranom u svom središtu može u potpunosti djelovati terapijski na cjelokupni organizam.

Hrana u sebi posjeduje zajedno materijalno (biofizičko) i energetsko djelovanje i zato jedina sveobuhvatno liječi i vraća eneriju u sve razine čovjeka, tijelo, psihu i duh. Pravilna primjena prehrambenih metoda liječenja i življenja jedina može u potpunosti rješiti uzrok i promijeniti posljedicu svakog malignog, patološkog i neestetskog stanja organizma. Nutricionizam zapravo govori: Hrana je tu zbog čovjeka, a ne čovjek zbog hrane.