Nutrimens Centar je jedinstvena inovativna institucija za sveobuhvatan stručni rad u području nutricionizma.

Sveobuhvatno pristupamo raznim individualnim i grupnim potraživanjima
za uslugama ove sve potrebnije biomedicinske struke.

U našem savjetovalištu nudimo:

 • usluge savjetovanja o prehrani
 • edukaciju o usvajanju principa zdravog života
 • redovito praćenje razvoja osobne zdravstvene i estetske situacije
 • sigurno i kontinuirano napredovanje prema postizanju ciljeva dugoročnoga zdravlja i vitalnosti
 • nove informacije o prehrambenim i životnim principima
nmncentar1
nutrimens-edukacija

Kroz naš edukacijski program:

 • razvijamo individualnu i grupnu svijest o terapijskim principima hrane i prehrane
 • potičemo usvajanje primjenjivih prehrambenih i životnih navika s namjerom postizanja dugoročnog zdravstvenog i estetskog sklada
 • redovito pratimo razvoj osobne zdravstvene i estetske situacije
 • omogućavamo sigurno i kontinuirano napredovanje prema postizanju ciljeva dugoročnog zdravlja i vitalnosti

Skype konzultacije kao nezaobilazna nadopuna profesionalnoj komunikaciji.

Skype konzultacije su inovativan model stručnog savjetovanja, praćenja, nadzora i vodstva kroz proces osobnog napredovanja za postizanje maksimalne učinkovitosti i komfora.

 • jednostavna i brza komunikacija
 • komforan način i profesionalan pristup u rješavanju osobnog zdravstvenog i estetskog problema
 • potpuno prilagodljiv individualnim potrebama i mogućnostima
 • značajno pospješuje postizanje dugoročnih rezultata na najbrže mogući očekivani način
nmnskype2

Društvena komponenta našeg stručnog rada
je djelovanje Nutrimens kluba.

Potičemo okupljanje i međusobne komunikacije održavanjem edukacijskih tribina i stručno-primjenjivih radionica te razmjena praktičnih iskustava iz sveprisutnih životnih i zdravstvenih situacija.

Kroz ovakav sveobuhvatni pristup stručnom radu, budite sigurni da ćete s nama ostvariti viziju svojega dugoročnog zdravlja i životnog prosperiteta te postići u potpunosti Vaše željene životne i zdravstvene ciljeve.

SAZNAJTE SVOJU IDEALNU DIJETU

SAZNAJTE SVOJU IDEALNU DIJETU