BMI iliti indeks tjelesne mase je trenutni pokazatelj fizičkog stanja organizma. Svi BMI kalkulatori ugrubo pokazuju koliko je trenutna tjelesna težina raspoređena prema individualnoj tjelesnoj visini. Ukoliko imate povećanu težinu na ukupnu vlastitu visinu […]