MATIČNA MLIJEČ

MATIČNA MLIJEČ – esencijalni apiterapijski pripravak – najmoćniji prirodni terapeutik

Žljezdani sekret mladih pčela radilica, sirova „čista“ matična mliječ (najbolja i najkvalitetnija za ljudski organizam) je prirodni žele bijele do bljedožućkaste boje, gusta i tekuća, […]

June 29, 2015|Tags: , , |

Hrana današnjice – lijek ili otrov?

Danas znamo da su nutrijenti iliti hranjive tvari osnovni sastojci svake hrane. Je li neka hrana više ili manje hranjiva ovisi o njenoj nutritivnoj gustoći, odnosno količini i raznolikosti nutrijenata, te o njihovoj bioraspoloživosti […]

September 11, 2014|Tags: , , , , , , , , , |

Kome treba osobni nutricionist?

Nutricionist je biomedicinski stručnjak na području opće preventivne i terapijske prirodne metode očuvanja zdravlja i liječenja. Kao stručnjaku za energetski i nutritivni metabolizam, nutricionist može uči u potragu za svakim izgubljenim biofizičkim i energijskim […]

Nutricionizam u praksi

Nutricionizam ili dijetetika je znanost koja proučava povezanost između hrane, prehrane i zdravlja. Središte ove biomedicinske struke je upravo ovo zadnje, zdravlje, jer je ono danas najtraženija ljudska potreba.

Nutricionizam kao praktična metoda postizanja […]

September 11, 2014|Tags: , , , , , , , , , |