Drevna poslovica kaže: Zdrav čovjek ima tisuću želja, a bolestan samo jednu. Svjetski zdravstveni pokazatelji ukazuju da rijetki imaju više od jedne želje u životu. Prisutna lišenost slobode ljudskog zdravlja se mnogima u svijetu ne čini kao loša, ružna i neljudska stvorena realnost, već je naprotiv korisna, ako ne i prijeko potrebna za razvoj široko razgranate medicinske industrije, počevši dakako sa kemijsko-farmaceutskom pa nadalje.

Nije ni moderna agrarna i prehrambena industrija daleko od ove „ljekarničke“ već ju prate blisko za petama u jednom jedinome cilju – povećati profit bez obzira na posljedice. Skoro već cijelo stoljeće posljedice profita su katastrofalne za ljudski okoliš, život i zdravlje. Ljudi se
truju bez ikakvog znanja o tome na sve moguće načine, debljaju se do morbidnih izobličenja, obolijevaju od sve siline boleština modernog zapadnog svijeta, postaju robovi magičnih pilula iliti lijekova, jeftine i užasno nezdrave industrijske masovno proizvedene i prerađene hrane, zagađene vode, zagađenog okoliša, vođeni iskvarenom korupcijskom politikom i usmjereni na potpuno krivi način i pogled na život.

Danas bi se s najvećim čuđenjem ikad trebalo upitati: Kuda to ide ovaj svijet? Da ne bi bilo sve tako crno i bezazleno, za pohvaliti je svakako mnoge koji shvaćaju istinu o stvarnosti kao i o stvarnim mogućnostima pojedinca spremnih promijeniti sebe kao doprinos da se promijeni svijet. Tu i počinje sve, na svjesnim pojedincima, možda upravo Vama, da dublje proniknete u vlastito biće, ugledate i postignete vlastitu sveobuhvatnu promjenu, ispunite želju za sveopćim zdravljem i s novim povjerenjem u bolji svijet ga upravo sada počnete ostvarivati.